Kleine hersenen zeggen weinig over intelligentie

De omvang van de hersenen zegt bij roofvogels niet alles over het intelligentie niveau. Ondanks hun veel kleinere hersenen blijken bijvoorbeeld raven net zo slim te zijn als chimpansees. Onderzoekers van de Lund Universiteit in Zweden hebben aangetoond dat niet de omvang van de hersenen maar de dichtheid en structuur van het neuraal netwerk de belangrijkste rol spelen bij het ontstaan van intelligentie.
Corvus_corax_along_road“Roofvogels met een compact maar groot neuraal netwerk presteren, ondanks hun kleinere hersenomvang, even goed als grote apen”, zegt Can Kabadayi, doctoraal student cognitieve wetenschappen.

Intelligentie is moeilijk te testen maar een van de aspecten van slimheid is het remmende vermogen waarmee primaire dierlijke impulsen met rationeel gedrag kunnen worden gedomineerd.

Wetenschappers van de Duke University, USA, deden al in 2014 uitgebreid onderzoek bij dieren naar de relatie tussen hersenomvang en slimheid. Ze vergeleken het remmende vermogen om instinctief gedrag te overrulen bij 36 verschillende diersoorten; voornamelijk primaten en apen.

Het team gebruikte daarvoor de breed erkende “cilinder test” waarbij voedsel in een doorzichtige container, met aan beide kanten openingen, werd geplaatst. De uitdaging voor de dieren was het voedsel via de openingen te bereiken in plaats van er direct op af te gaan en vooral niet met de cilinder in botsing te komen. Om succes te hebben moest het dier doorzettingsvermogen tonen en een strategie ontwikkelen om het voedsel via de daarvoor bestemde openingen te bereiken.

Het uitgebreide onderzoek bewees dat, als het om een slimme aanpak gaat, grote apen het best scoren. Ze deden toen, zoals nu in Zweden, nog geen vergelijkbaar research bij roofvogels.

Ingewijden benadrukken dat nog veel over de verhouding tussen hersen afmetingen en intelligentie bij dieren onbegrepen is, alsook de structuur van bijvoorbeeld het naar verhouding compacte brein van vogels. De studie toont in ieder geval aan dat het brein van een vogel verrassend veel meer kan dan aanvankelijk werd verondersteld.

D’66 komt uit de kast; De EU is een dictatuur

Terwijl hier in Engeland in het zicht van het EU lidmaatschap- referendum het anti EU sentiment met de dag groeit en het kookpunt nadert, is in Nederland opeens D’66 uit de Euro kast gekomen. Althans bij monde van D’66 prominent Edo Spier. Hij vindt het referendum waar zijn partij altijd groot voorstander van was als instrument achterhaald omdat in Europees verband toch alles over de hoofden van de burgers heen wordt beslist.

Spier heeft daarom gelijk. De EU is geen democratie maar een dictatuur. De negatieve uitkomst van het Oekraïne referendum in Nederland heeft dan ook geen enkele invloed op het wel of niet doorgaan van het verdrag. Dat is op zich geen nieuws. Het EU/ Oekraïne verdrag is achter de schermen al in werking getreden.

De Nederlandse politici zullen zich, met de hete adem van de referendum uitslag in de nek, er wel weer uit sjoemelen. Rekken en trekken, pappen en nathouden. De regering zegt openlijk geen haast te hebben om iets met de uitslag te doen. De Haagse politici zijn inmiddels ervaringsdeskundigen als het om misleiding over Europese kwesties gaat. De minister president denkt bij zijn vertragingstactiek aan het spreekwoord: “De tijd heelt alle wonden”

D’66 politicus Spier zegt nu, zonder een blad voor de mond te nemen, in dagblad “De Telegraaf”: “We zijn in de Europese Unie verweven met 27 anderen landen. Toen we in 1966 pleitten voor referenda was Nederland nog een beetje op zichzelf” Spier zegt verder in de krant dat Nederland zich met het raadgevend referendum belachelijk heeft gemaakt. Als deze man gelijk heeft dan is het in Nederland zinloos om nog naar de stembus te gaan. Het land is, zo blijkt uit de uitspraken, in alle opzichten door de EU geconfisqueerd en zit nu gevangen in het verlammende beleid van Europa.

De Britten hebben, evenals veel Nederlanders, nog enig zelfrespect en zijn niet gediend van de Brusselse overheersing.

David Cameron, een pleitbezorger tegen een Brexit, kwam vorige week in opspraak vanwege zijn onhandige opmerkingen over betrokkenheid bij issues gemeld in de Panama papers. Maar misschien was dit nog niet het ergste. Het zijn hier vooral de miljoenen ponden aan belastinggeld die Cameron verspild heeft aan een pro Europa brochure die bij de meeste Engelsen linea recta in de trashcan zal verdwijnen.

Sommige media spelen rond het EU- Brexit referendum een dubieuze rol. Naast de BBC is het vooral Bloomberg waar de dames en heren presentatoren, alsof ze in hun edele delen worden gebeten, dagelijks de beurskoersen uitgillen en daarbij niet aflatend wijzen op de zogenaamd nadelige effecten van een Brexit voor Engeland en Europa.

Overdreven aandacht op deze zender voor minieme koersdalingen van het pond terwijl je ze niet hoort als meneer Draghi met zijn Euro wanbeleid veel grotere koersdalingen van zijn valuta veroorzaakt. Bovendien staat het pond nog altijd 20% hoger ten opzichte van de euro dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis.

Een Brexit is goed voor Engeland. Het is bewezen dat Europese landen die niet actief aan de munt en de unie deelnemen welvaren. Wanneer het dwangmatige EU raamwerk uiteenvalt dan zullen de bedrijven in binnen- en buitenland zeker wel zaken blijven doen. Misschien is er vanwege de omschakeling een kleine dip. Maar dit nadeel zal snel worden overruled door een niet langer vanwege EU beleid gelimiteerde groei.

De EU bestuurders weten maar al te goed dat een Brexit de last swansong voor Europa is. Het is een exit prelude voor andere landen waar het anti EU sentiment inmiddels tot ongekende hoogten is opgelopen.

De EU is verworden tot een geldverslindend gedrocht dat overheden en burgers van de aangesloten landen in de grootste problemen heeft gebracht.

In Nederland is bijvoorbeeld de zorg kapot bezuinigd en worden bejaarden uit hun beveiligde omgeving de straat opgeschopt. Zorgverleners die soms langer dan 20 jaar hun baan onberispelijk hebben uitgevoerd worden, omdat ze boventallig zijn, gedwongen naar hun eigen functie terug te solliciteren.

Dit alles om de ongebreidelde miljarden stroom naar andere Eurolanden en banken mogelijk te maken. Dit is de harde en negatieve realiteit. Opdoeken dit wanbedrijf en de politici die dit mogelijk hebben gemaakt de laan uitsturen.

Vegetarisch eten is misschien minder gezond dan we denken

Langdurig geen vlees eten doet de kans op hartziekten en kanker toenemen. Wetenschappers waarschuwen dat een vleesloos dieet wellicht niet zo gezond is als tot nu toe werd aangenomen.

De vegetarische levensstijl is de laatste jaren toenemend populair geworden en wordt vaak als een gezonde zaak aangeprezen.

Rood vlees, bacon, ham en bijvoorbeeld worstjes worden door de World Health Organisation WHO samen met roken als een belangrijke oorzaak van kanker gezien. Maar onderzoekers in de V.S. stellen nu dat een langdurig vleesloos dieet tot genetische mutaties kan leiden die de kans op hart- en vaatziekten alsmede kanker juist vergroten.

Wetenschappers van de Cornell University vergeleken honderden genomen van een groep vegetariërs in India met vleeseters in Kansas. Ze stelden vast dat bij mensen die generaties lang uitsluitend op planten gebaseerd voedsel aten sprake is van een genetische mutatie waarvan ze vermoeden dat deze is ontstaan om bepaalde plantaardige vetzuren makkelijker te kunnen afbreken.

Diezelfde mutatie doet echter ook de productie van arachidonzuur toenemen. En deze stof wordt juist in verband gebracht met de vatbaarheid voor ontstekingen en kanker.

Wanneer plantaardige vetzuren in combinatie met plantaardige olie wordt gebruikt veranderen deze gemuteerde genen de plantaardige vetzuren in het schadelijke arachidonzuur.

Professor Tom Brenna van Human Nutrition Cornell zegt hierover: “Bij mensen met een vegetarisch voorgeslacht is de kans groot dat we deze gemuteerde genen aantreffen”. De mutatie is reeds lang geleden ontstaan en langs erfelijke weg doorgegeven”

Andere studies wijzen er juist op dat een vegetarische levensstijl juist de kans op vetzucht, diabetes en een beroerte verkleind.

Opschudding en woede door inmenging Presdident Obama

Parlementsleden hier in Engeland waarschuwen de Amerikaanse president Obama om zijn bezoek aan dit land volgende maand niet te gebruiken voor EU propaganda.

In een open brief noemen de parlementsleden het een “ongelukkige mijlpaal” in de carrière van een U.S. President die net op punt staat vanwege nieuwe verkiezingen zijn kantoor te verlaten.

Obama ontketende eerder deze maand woedende reacties na gezegd te hebben dat Engeland op het wereld toneel alleen een rol van betekenis kan spelen als het in de EU blijft. Deze uitspraak wordt hier gezien als ongekende inmenging.

De burgemeester van London, Boris Johnson, uitgesproken voorstander van uittreding uit de EU, noemt de opmerking van Obama volkomen misleidend.

Hij zegt in de open brief er begrip voor te hebben dat de president zijn Amerikaanse belangen wil behartigen maar waarschuwt dat zelfs indirecte suggesties door Obama om een Brexit te voorkomen juist in tegengestelde richting zullen uitwerken.

In de brief staat verder dat het referendum een kwestie met serieuze consequenties is die niet door buitenlandse politici moet worden beantwoord maar aan de Britten is.

Benadrukt wordt dat uittreding juist een economisch voordeel is. Het land is dan niet langer aan de handelsrestricties die vanuit Brussel worden gedicteerd onderworpen. Ook is Engeland na een Brexit weer baas over de eigen grenzen.

Het bezoek van Obama aan Engeland is onderdeel van een Europese rondreis met inbegrip van Saoedi Arabie eind volgende maand.

De druk vanuit het buitenland neemt steeds verder toe en werkt alleen maar in het voordeel van een pro Brexit.

Zo zou Frankrijk hebben gedreigt om bij een Brexit geen migranten meer te zullen tegenhouden en Spanje dreigt met annexatie van Gibraltar.

Voor veel Britten is nu bewezen hoe vijandig de “buitenwereld” is. Het uittreden uit de EU wordt daarom gezien als een steeds waarschijnlijker scenario. Gevreesd wordt dat het, toch al wankele EU kaartenhuis uiteindelijk als gevolg hiervan zal collapseren.

Die Brexit komt er gewoon

Het draagvlak voor Europa verdampt. En niet alleen in Engeland

In Nederland was vroeger een reclamespotje te zien met de slogan: “Drank maakt meer kapot dan je lief is” Vandaag is het niet alleen drank maar ook het wanbedrijf Europa dat zoveel kapot maakt.

Onzinnige wetgeving en financieel vampirisme maken het leven van de burgers binnen de EU tot een hel. In Nederland worden bejaarden de straat op geschopt om binnen het staatsbudget ruimte vrij te maken voor de Europese financierings eisen. Zorg en politie creperen terwijl er wel kapitalen vanuit de NL schatkist via Brussel naar b.v. het door en door corrupte Oekraïne worden gesluisd en in zuid Europa wankelende financiële systemen overeind gehouden. Hier in Engeland is men de Europese bemoeizucht totaal beu.

Het zogenaamde Cameron akkoord is als een bom ingeslagen. Het pleidooi dat premier Cameron voor meer onafhankelijkheid in het Brusselse hield is uitgelopen op een compleet fiasco. Hij is erin gebubbeld op een manier zoals we dat eigenlijk wel konden verwachten.

44ffab307abcf20c5184830df2a927cfe0d9fc50
De kittens hebben hun besluit al genomen

Op de meest cruciale punten is de regeringsleider met lege handen uit het EU topberaad thuisgekomen. De hier zo graag geziene jurisdictie beperking van Europese wetten is er niet gekomen.

Naast het afgrijzen over het financiële- en vreemdelingen beleid in de EU circuleren hier in de kranten regelmatig opsommingen van de ellende die de Europese wetgeving inmiddels teweeg heeft gebracht.

Tal van producten zijn als gevolg van onbezonnen Europese wetgeving uit de winkel schappen verdwenen. Om over de bemoeizucht op medisch terrein maar te zwijgen. Engelse onderzoekers staan te popelen om humaan DNA research verder uit te breiden maar worden geblokkeerd door de middeleeuwse EU wetgeving. Binnen de EU overheerst het poeprooms sentiment waarbij alles wat God juist verboden heeft is geoorloofd maar vooruitgang verketterd.

Dan zijn er de socialisten die een aangeboren hekel hebben aan perfectionering van de mens. Dat door de Europese wetgeving het fundament onder een betere zorg wordt weggeslagen zal de politici in Brussel een vette Duitse bierworst zijn.

Boris Johnson geldt hier als een politiek zwaargewicht. Zijn besluit om voor de Brexit te gaan betekent vrijwel zeker dat de Brexit er ook gaat komen. De tegenstanders van een Brexit zullen nog wel even doorgaan met hun angst campagne maar Engeland is echt beter af zonder Europa. Het is volslagen kolder dat een Brexit slecht zou zijn voor de economie. Integendeel, minder Europese lasten zal de koopkracht van de burgers ten goede komen.

Het Nederlands parlement betitelde de concessies die aan Engeland zijn gedaan afgelopen weekend als gevaarlijk. Maar het land deinst er, zo hypocriet als ze zijn, niet voor terug om nauwelijks een dag later op de voordelen van de Britse eisen mee te liften. Zo is de geldstroom van kinderbijslag naar het buitenland de NL overheid een doorn in het oog en men hoopt nu op dit punt meer armslag te krijgen.

Over gevaarlijk gesproken. Pas echt gevaarlijk vind ik de minachting van de Nederlandse politiek voor wat er werkelijk aan gevoelens inzake Europa onder de burgers leeft. De Eurofielen zijn pathologische serieleugenaars. Ze hebben bewezen, kosten wat het kost, een model dat niet werkt in leven te willen houden.

Na de euro gaat de financiële EU terreur een nieuw hoofdstuk in. Waar u in de media weinig over verneemt is het plan (tot grote woede van de Duitse President) om het bezit van meer dan 5000 euro aan contant geld strafbaar te stellen.

Een maatregel in de maak om zogenaamd de georganiseerde misdaad te bestrijden maar in werkelijkheid voornamelijk een sinister doel dient. De 5000 euro grens is bedoeld als eerste stap naar een cash loze samenleving.

Uiteindelijk willen de Europese bevelhebbers cash geheel uitbannen om zo de bevolking totaal op de knieën te dwingen. De ECB heeft als dit is bereikt vrij spel om met het geld te doen wat ze wil.

Contant geld is nu nog een hinderpaal bij b.v. een negatief rentebeleid. Door contant geld te verbieden kan de rente zo negatief worden als de ECB zelf wil. De burger kan het geld dan als tegenmaatregel niet meer van de bank halen.

Het ECB beleid van negatieve rentes en geld bijdrukken is tegelijk een verkapte belastingmaatregel waar inmiddels vriend en vijand van de eurozone onder te lijden heeft. Banken zijn een van hun laatste verdienmodellen aan het verspelen en de pensioenfondsen maken nauwelijks nog rendement omdat deposito’s niets meer opleveren. Pensioenen komen in gevaar. Maar de reikwijdte is nog veel ernstiger. Ook grote bedrijven als energieproducenten moeten inmiddels betalen voor het geld dat ze bij de bank stallen. Deze schadepost komt uiteindelijk in de vorm van hogere tarieven bij de burgers terecht.

En de politiek? Die zwijgt. De parlementen van landen die deel uit maken van de euro geven geen krimp. Ze noemen zich volksvertegenwoordigers maar komen niet in actie tegen het ECB beleid. Erg vreemd want de parlementen zijn doorgaans in staat om voor de grootste flauwekul de ene na de andere wet uit de grond te stampen.

Jammer voor Nederland dat het land geen politieke zwaargewichten kent. Geen Boris Johnson of zo. Wilders is niet de man om Nederland uit het EU wanbedrijf te trekken. Zijn imago is vanwege zijn voortdurende moslimhaat bij weldenkende mensen totaal verknalt. Het is dom om alle moslims te verketteren. Alsof je onder Christenen geen boeven en rotzakken hebt. En wat wordt er niet afgeruzied in de kerkbesturen. Dat heeft niets meer met de liefde van God te maken.

Het worden spannende maanden. Ook het referendum in Nederland over de status van Oekraïne binnen de EU. Maar anders dan hier in Engeland zal de Nederlandse overheid de uitslag van het referendum wel wegsjoemelen. Dat gebeurde ook in 2005. Opeens was hij daar: Die oorworm van een Europese president.

Als de Brexit gaat lukken dan is dit The Beginning of the End van de EU. Wat mij betreft is de EU aan haar laatste Swan Song bezig en kunnen de uitvreters in Brussel binnenkort vrijwilligerswerk gaan doen en op die manier de Europese samenleving terugbetalen voor de schade die door hun beleid is veroorzaakt.

Harvard prof. pleit voor een totalitaire aanpak om de wereldeconomie te redden.

Weinig traditioneel Amerikaans maar als het aan Kenneth Rogoff,  professor Economie aan de prestigieuze Harvard Universiteit, ligt dan zal contant geld snel verleden tijd zijn.

rogoff_litt_staircase_120Met dit standpunt schept hij ruim baan voor de ultieme tirannie van banken. Het idee is dat wanneer je de burger het kontante geld uit handen neemt en geld slechts nog virtueel bestaat, banken de handen vrij hebben om met het geld te doen wat ze willen. Dit scenario, dat al eerder in de alternatieve nieuwsmedia werd genoemd, is vorige week  bij Bloomberg Television door Rogoff nog eens openlijk verdedigd.

Het blijft maar slecht gaan met de wereldeconomie. De beurzen kelderden in de eerste weken van Januari wereldwijd en veerden op na de aankondiging van euromaffia baas Draghi dat de ECB opnieuw alles zal doen om de economie te stimuleren. Met “alles zal doen” bedoelt Draghi nog negatievere rentestanden en geld bijdrukken.

Tot nu toe hebben de maatregelen van Centrale Banken economisch nauwelijks effect gehad. De wereldhandel ligt bijna stil en de olieprijzen vertonen een all time low.

Het goedkope geld van de Centrale Banken komt tot nu toe niet ten goede aan de reële economie maar is gebruikt om te beleggen. De beursstijgingen van de afgelopen jaren waren daar een direct gevolg van.

In de V.S. wordt inmiddels al gefluisterd over een mogelijk QE4 pakket. Dat is heel andere taal dan de renteverhogingen waar de FED het tot nu toe over heeft gehad.

Onder burgers bestaat grote onvrede over de geld ontwaarding politiek van Centrale Banken.

Om tegenstanders van dit beleid het laatste middel uit handen te nemen is een wereldwijd offensief gaande om de burgerij door middel van het terug dringen van cash onder controle te krijgen.

De bankwereld wordt daarbij geholpen door de overheden. Politici, die doorgaans geen enkele moeite hebben de een na de andere wet uit de grond te stampen hoor je niet. Centrale Banken zijn autonoom, heet het. Maar het is wel geld van de samenleving wat in ras tempo aan het verdampen is.

Tegelijk misbruiken overheden kwesties als misdaad, terrorisme en zwart geld als argument om het kontante geld terug te dringen. Alsof professionele terroristen met zakken dollars en euro’s lopen te sjouwen.

Hier in Engeland zijn het voornamelijk mensen met een laag inkomen die zwart iets bijverdienen. Ook al zouden ze hun geld “wit” verdienen dan nog betalen ze geen inkomsten belasting of VAT omdat ze beneden de belastingvrije threshold zitten. 

In Frankrijk zijn na de aanslag op Charlie Hebdo contant geld transacties boven 1000 euro verboden. Geldopnames van meer dan 10.000 euro van de eigen rekening moeten door de bank onmiddellijk aan de politie worden gemeld. Een flesje wijn van 11.000 euro kopen is er niet meer bij. Ook niet voor toeristen.

Uiteraard is het goed om de zwarte economie te bestrijden maar niet alle cash is zwart geld. Volgens een artikel in The Telegraph is cash de meest eenvoudige en efficiënte manier om te betalen. Daar kan geen card of smartphone tegenaan. Bovendien is elektronisch betalen storingsgevoelig. Als de credit card het niet doet dan kan je altijd nog cash betalen.

Het stalinistische hersenspinsel van deze Harvard prof. zal naar verwachting in de Angelsaksische landen voorlopig onvoldoende steun vinden. c